baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1946 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 33/2021/QĐ-UBND Quyết định 33/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04-11-2021
2 1113/QĐ-BNV Quyết định 1113/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 17-10-2021
3 4126/BNV-TCBC Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 24-08-2021
4 1331/QĐ-TTg Quyết định 1331/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 24-07-2021
5 20/2021/QĐ-UBND Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên 16-07-2021
6 76/NQ-CP Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 15-07-2021
7 942/QĐ-TTg Quyết định 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 15-06-2021
8 46/KH-SNV Kế hoạch 46/KH-SNV về chuyển đổi số ngành Nội vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 20-05-2021
9 10/2021/QĐ-UBND Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 26-04-2021
10 11/2021/QĐ-UBND Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 26-04-2021
11 04-NQ/TU Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 05-04-2021
12 02/2021/QĐ-UBND Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13-01-2021
13 154/2020/NĐ-CP Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 31-12-2020
14 40/2020/QĐ-UBND Quyết định 40/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 18-12-2020
15 138/2020/NĐ-CP Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27-11-2020
16 37/KHLN-SNV-SVHTTDL Tổ chức Hội thi sân khấu hoá tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2020 24-11-2020
17 172/NQ-CP Nghị quyết 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng 19-11-2020
18 LBVMT Tài liệu giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường 2020 17-11-2020
19 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường (2020) 17-11-2020
20 LCT Tài liệu giới thiệu Luật Cư trú 2020 13-11-2020
21 LXLVPHC Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (2020) 13-11-2020

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready