baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 235 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 56/2010/QH12 LUẬT THANH TRA 15-11-2010
2 58/2010/QH12 LUẬT Viên chức 15-11-2010
3 56/2010/QH12 LUẬT Thanh tra 15-11-2010
4 58/2010/QH12 Luật Viên chức (năm 2010) 15-11-2010
5 33/2010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01-11-2010
6 68/2010/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Quy định Hội có tính chất đặc thù 01-11-2010
7 93/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 31-08-2010
8 07/2010/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ 26-07-2010
9 63/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH về kiểm soát thủ tục hành chính 08-06-2010
10 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 27-05-2010
11 46/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 27-04-2010
12 45/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 21-04-2010
13 43/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH về đăng ký doanh nghiệp 15-04-2010
14 24/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 15-03-2010
15 21/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về việc quản lý biên chế công chức 08-03-2010
16 18/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức 05-03-2010
17 290-QĐ/TW QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 25-02-2010
18 09/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư 08-02-2010
19 65-KL/TW KẾT LUẬN về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 04-02-2010
20 06/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định những người là công chức 25-01-2010
21 04/2009/TTLT-BNV-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm 24-12-2009

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter