baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1599 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 25/2018/QH14 Luật Tố cáo (2018) 12-06-2018
2 24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 2018 12-06-2018
3 1215/QĐ-UBND Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội và Chương trình số 27- 31-05-2018
4 01/2018/TT-BTP Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17-05-2018
5 68/2018/NĐ-CP Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15-05-2018
6 756/QĐ-UBND Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình số 26-CT 12-04-2018
7 03/2018/TT-BNV Thông tư 03/2018/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06-03-2018
8 162/2017/NĐ-CP Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 30-12-2017
9 3604/QĐ-UBND Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk năm 2018 29-12-2017
10 3596/QĐ-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28-12-2017
11 3556/QĐ-UBND Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 26-12-2017
12 3507/QĐ-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018 21-12-2017
13 2823/QĐ-BNV Quyết định 2823/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 01-12-2017
14 2083/QĐ-UBND Quy trình điện tử hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 trên Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa liên thông tỉnh Đắk Lắk 07-08-2017
15 10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 20-06-2017
16 52/NQ-CP Nghị quyết số 52/NQ-CP về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 15-06-2017
17 771/QĐ-UBND Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29-03-2017
18 768/QĐ-UBND Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29-03-2017
19 781/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Văn phòng UBND tỉnh 29-03-2017
20 762/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 29-03-2017
21 761/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài chính 29-03-2017

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready