baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 278 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 13/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 24-10-2011
2 97/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 21-10-2011
3 86/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 22-09-2011
4 19/2011/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Quy định mức khoán chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức ở các cấp đảm nhiệm việc luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 30-08-2011
5 18/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04-08-2011
6 40/2011/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH quy đỊnh về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 27-07-2011
7 1836/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định việc xác định Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Đắk Lắk 26-07-2011
8 62/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn 26-07-2011
9 54/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04-07-2011
10 09/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 03-06-2011
11 08/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức 02-06-2011
12 738/HD-UBTVQH12 HƯỚNG DẪN Về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 30-05-2011
13 34/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức 17-05-2011
14 06/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh 01-04-2011
15 497/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định việc ủy quyền để Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đối với Hội có phạm vu hoạt động trong xã 24-02-2011
16 03/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức 25-01-2011
17 01/2011/QH13 LUẬT LƯU TRỮ 01-01-2011
18 04/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 01-01-2011
19 13/2010/TT-BNV THÔNG TƯ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ 30-12-2010
20 57/2012/NQ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Quy định về đảm bảo, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các Hội có tính chất đặc thù 20-12-2010
21 31/2010/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT về việc quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10-12-2010

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter