baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1273 khách và không thành viên đang online

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

 1. Cơ cấu tổ chức

co cau to chuc

2. Thông tin liên hệ các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

I

Văn Phòng Sở   

1

Lê Quang Đương

Chánh VP

3.661.188 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thành Long

P. Chánh VP

3.816.901

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Nguyễn Lang Kiều Mi Kế toán 8.573.456 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Huyền Quyên

Chuyên viên

3.816.901

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Văn Lưu

Chuyên viên

3.816.901

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

8.555.553

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trịnh Xuân Dũng

Cán sự

8.555.553

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Hồ Thị Bích Phương

Chuyên viên

3.816.901

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

Phòng Công chức, viên chức   

1

Phạm Xuân Dũng

Trưởng phòng

 8.557.559

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đặng Xuân Hiệp

P. Trưởng phòng

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Võ Văn Hùng

P. Trưởng phòng

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Khánh Hoàng

Chuyên viên

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

H’Sen Niê

Chuyên viên

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phan Thị Mai Hạnh

Chuyên viên

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

Phòng Tổ chức Biên chế và tổ chức phi chính phủ

1

Trần Công Lộc

Trưởng phòng

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đinh Thị Bích Thu

P. Trưởng Phòng

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 Trần Thị Ngọc Uyên

Chuyên viên

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phạm Thị Lan Hương

Chuyên viên

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Trần Hữu Tiến

Chuyên viên

3.850.831

tienthThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV

Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ

1

Lê Ngọc Anh

P. Trưởng phòng 3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2

Nay Hà

P. Trưởng phòng

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

3

Hoàng Hữu Nguyên

Chuyên viên

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Đoàn Dũng

Chuyên viên

3.855.541

dungdThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Đình Hải

Chuyên viên

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phạm Thị Xuyên

Chuyên viên 3.855.541 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

7

Bùi Thị Bích Trâm

Chuyên viên

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 Đoàn Thị Tuyết Chuyên viên 3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

1

Phan Ngọc Càng 

Trưởng phòng

3.852.353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 Lê Xuân Chiến P. Trưởng phòng 3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Quốc Cường

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phan Thị Thu Hà

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Đình Sanh

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Y Suynh Kbuôr

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Hoàng Văn Giới

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 Trà Thị Thu Sang Chuyên viên 3.850.830 sangttt@noivu.daklak.gov.vn

VI

Thanh tra   

1

Lê Trần Vinh

Chánh Thanh tra

 8555.551

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Ngô Thị Lệ Thu

P. Chánh thanh tra

 3.850.955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Ngọc Hải Yến

Thanh tra viên

  3.850.955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Hữu Dương

Thanh tra viên

 3.850.955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên  3.850.955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 Nguyễn Trọng Vũ Chuyên viên 3.850.955 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VII

Ban Thi đua - Khen thưởng   

1

Y Sư Niê

P. Trưởng ban

3.842.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Hải Linh

TP HC-TH

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Khắc Trung

Chuyên viên

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Minh Trung

Chuyên viên

3.842.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

3.842.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Hữu Diên

Chuyên viên 3.842.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

7

Y Valentina Niê Hra

Chuyên viên

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Thu Hồng

Chuyên viên

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Văn Thị Lệ

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 Đặng Phan Thị Uyên Kế toán 3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VIII

Ban Tôn giáo   

1 Đặng Tuấn Cường Trưởng ban   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Văn Tứ

P. Trưởng ban

3.855.034

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

H Ly Na Niê

P. Trưởng ban

3.919.779

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Phú

Phó trưởng phòng HC-TH

3.852.408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Thị Dung

Trưởng phòng

HC-TH

3.852.408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 Nguyễn Thị Mười Chuyên viên 3.852.408 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phan Xuân Hòa

Chuyên viên

3.852.408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Vũ Thị Hạnh

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Vũ Thị Bích Vượng

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Hồ Thị Anh Thi

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Vương Minh Lâm

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Dương Đình Hà Nhân viên 3.816.189 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IX 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

1

Hà Văn Vương

Giám đốc

3.912.656

vuonghvThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 Nguyễn Khắc Đạt Phó Giám đốc 3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đoàn Thị Duyên

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Huỳnh Văn Thành

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Vũ Thị Ngọc Anh

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Phó trưởng phòng

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

H’ Thally Niê Kđăm

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lâm Ngọc Phượng

Viên chức

3.844.125

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Bùi Thị Thu Thảo

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Thị Lan Anh

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Võ Nguyễn Thanh Phương

Viên chức

3.844.124

phuongvntThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Lương Thị Nhàn

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14 Nguyễn Thị Thanh Thủy Viên chức 3.844.124 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready