baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 354 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 60/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 19-06-2013
2 1102/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thay cho Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh 11-06-2013
3 51/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một 14-05-2013
4 36/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 22-04-2013
5 03/2013/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-C 16-04-2013
6 29/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn 08-04-2013
7 720/BNV-CTTN Công văn về việc giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 01-03-2013
8 17/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 14/02/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 19-02-2013
9 176/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 21-01-2013
10 01/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ 03-01-2013
11 2474/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 30-12-2012
12 16/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 28-12-2012
13 15/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 25-12-2012
14 12/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 18-12-2012
15 14/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 18-12-2012
16 10/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị 14-12-2012
17 08/2012/TT-BNV THÔNG TƯ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại phòng đọc 26-11-2012
18 07/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý văn bản , lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan 22-11-2012
19 92/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 08-11-2012
20 06/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 30-10-2012
21 30/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 07-08-2012

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter