baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1641 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_8


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 2534/QĐ-UBND Quyết định 2534/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-11-2022
2 2534/QĐ-UBND Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-11-2022
3 2534/QĐ-UBND Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-11-2022
4 2534/QĐ-UBND Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-11-2022
5 123/KH-BCĐCĐS Kế hoạch nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk 14-10-2022
6 164/KH-UBND Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh Đắk Lắk năm 2022-2023 19-08-2022
7 14-NQ/TU Nghị quyết số 14-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 27-07-2022
8 14/NQ-HĐND Nghị quyết 14/NQ-HĐND phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2030 18-07-2022
9 142/KH-UBND Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 15-07-2022
10 139/KH-UBND Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2022 12-07-2022
11 3738/UBND-TH V/v thực hiện các chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 10-05-2022
12 3738/UBND-TH Công văn 3738/UBND-TH chỉ đạo thực hiện các chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 10-05-2022
13 26/KH-UBND Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉn Đắk Lắk 28-01-2022
14 282/QĐ-UBND Quyết định 282/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 27-01-2022
15 3478/QĐ-UBND Quyết định 3478/QĐ-UBND ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 10-12-2021
16 3330/QĐ-UBND Quyết định 3330/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 29-11-2021
17 3338/QĐ-UBND Quyết định 3338/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030 29-11-2021
18 46/KH-SNV Kế hoạch 46/KH-SNV về chuyển đổi số ngành Nội vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 20-05-2021
19 04-NQ/TU Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 05-04-2021
20 1215/QĐ-UBND Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội và Chương trình số 27- 31-05-2018
21 756/QĐ-UBND Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình số 26-CT 12-04-2018

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

Qr zalo bnv

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

 

ipv6 ready