baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 300 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 92/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 22-10-2009
2 92/2009/NĐ-CP Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 22-10-2009
3 42/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về việc phân loại đô thị 07-05-2009
4 22/2008/QH12 LUẬT cán bộ, công chức 13-11-2008
5 22/2008/QH12 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 13-11-2008
6 03/2008/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 03-06-2008
7 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 17-04-2008
8 03/2006/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 08-02-2008
9 05/2008/CT-TTg CHỈ THỊ Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 31-01-2008
10 05/2007/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện 21-06-2007
11 02/2007/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức 25-05-2007
12 34/2007/PL-UBTVQH11 PHÁP LỆNH thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 05-04-2007
13 15/2007/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Số 15/2007/NĐ-CP của chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện 26-01-2007
14 83/2006/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định trình tự thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 17-08-2006
15 05/2006/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn 30-05-2006
16 159/2005/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn 27-12-2005
17 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước 31-08-2005
18 35/2005/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 17-03-2005
19 04/2005/TT-BNV THÔNG TƯ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 05-01-2005
20 21/2004/PL-UBTVQH11 PHÁP LỆNH của uỷ ban thường vụ quốc hội số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 về tín ngưỡng, tôn giáo 18-06-2004
21 110/2004/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ 08-04-2004

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter