idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 157/2015/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về khen thưởng hình thức Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk" 10-07-2015
2 80/2015/QH13 LUẬT Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 10-07-2015
3 139/BC-UBND BÁO CÁO Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk 03-07-2015
4 1550/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2014 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 22-06-2015
5 77/2015/QH13 Luật tổ chức chính quyền định phương 19-06-2015
6 56/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09-06-2015
7 204/QĐ-SNV và 30/QĐ-CCVTLT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ; Trung tâm Lưu trữ lịch sử 04-06-2015
8 528/SNV-CCHC CÔNG VĂN Triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 28-05-2015
9 146/QĐ-SNV Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk 16-04-2015
10 01/2015/TTLT-BNV-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 14-04-2015
11 09/2015/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 25-03-2015
12 26/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 09-03-2015
13 19/2014/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 05-03-2015
14 11/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 03-03-2015
15 04/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 16-01-2015
16 05/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh 16-01-2015
17 19/2014/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 04-12-2014
18 17/CT-UBND CHỈ THỊ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020 21-11-2014
19 41/2014/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh 20-11-2014
20 108/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về chính sách tinh giản biên chế 20-11-2014
21 16/2014/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn giao nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp 20-11-2014

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter