idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 01/2018/TT-BTP Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17-05-2018
2 68/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15-05-2018
3 693/SNV-CCHC Đôn đốc báo cáo và điều chỉnh thời điểm lấy số liệu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 11-05-2018
4 09/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk 16-04-2018
5 756/QĐ-UBND Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình số 26-CT 12-04-2018
6 03/2018/TT-BNV Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06-03-2018
7 3604/QĐ-UBND Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk năm 2018 29-12-2017
8 3596/QĐ-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28-12-2017
9 3556/QĐ-UBND Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 26-12-2017
10 3507/QĐ-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018 21-12-2017
11 2083/QĐ-UBND Quy trình điện tử hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 trên Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa liên thông tỉnh Đắk Lắk 07-08-2017
12 10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 20-06-2017
13 771/QĐ-UBND Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29-03-2017
14 768/QĐ-UBND Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29-03-2017
15 781/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Văn phòng UBND tỉnh 29-03-2017
16 762/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 29-03-2017
17 761/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài chính 29-03-2017
18 760/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Giao thông vận tải 29-03-2017
19 776/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Xây dựng 29-03-2017
20 774/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Công thương 29-03-2017
21 773/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 29-03-2017

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter