idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

VB Chỉ đạo điều hành


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 3772/QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ 23-12-2019
2 3529/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 25-11-2019
3 787/QĐ-SNV Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng tại Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk 12-09-2019
4 2036/QĐ-UBND Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bổ sung các bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 tại địa phương trong các năm 2018 - 2019 28-08-2018
5 1215/QĐ-UBND Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội và Chương trình số 27- 31-05-2018
6 693/SNV-CCHC Đôn đốc báo cáo và điều chỉnh thời điểm lấy số liệu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 11-05-2018
7 756/QĐ-UBND Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình số 26-CT 12-04-2018
8 2083/QĐ-UBND Quy trình điện tử hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 trên Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa liên thông tỉnh Đắk Lắk 07-08-2017
9 771/QĐ-UBND Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29-03-2017
10 768/QĐ-UBND Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29-03-2017
11 781/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Văn phòng UBND tỉnh 29-03-2017
12 762/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 29-03-2017
13 761/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài chính 29-03-2017
14 760/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Giao thông vận tải 29-03-2017
15 776/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Xây dựng 29-03-2017
16 774/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Công thương 29-03-2017
17 773/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 29-03-2017
18 772/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 29-03-2017
19 770/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 29-03-2017
20 769/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 29-03-2017
21 780/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tư pháp 29-03-2017

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter