idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 772/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 29-03-2017
2 770/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 29-03-2017
3 769/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 29-03-2017
4 780/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tư pháp 29-03-2017
5 779/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Ngoại vụ 29-03-2017
6 778/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Thanh tra tỉnh 29-03-2017
7 777/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Ban Dân tộc tỉnh 29-03-2017
8 775/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 29-03-2017
9 764/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 29-03-2017
10 765/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, thành phố 29-03-2017
11 275/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ 14-11-2016
12 874/SNV-CCHC CÔNG VĂN hướng dẫn xây dựng báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính 12-07-2016
13 1455/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trên đại bàn tỉnh 24-05-2016
14 951/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 -2020 08-04-2016
15 13/2016/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy định Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk 06-03-2016
16 06/2016/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc quy định chi tiết Nghị Quyết 143/2014/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk 22-02-2016
17 225/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 04-02-2016
18 01/2016/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13-01-2016
19 48/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 16-12-2015
20 110/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 26/7/2015 quy định về việc quản lý biên chế công chức 29-10-2015
21 36/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định hiện vật và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk" 22-10-2015

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter