baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1113 khách và không thành viên đang online

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ
CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

- Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Nội vụ

- Kết quả cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số ngành nội vụ

- Cẩm nang về chuyển đổi số (tài liệu tuyên truyền- Bộ Thông tin và Truyền thông)!

- Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về chuyển đổi số và đề xuất, hiến kế thực hiện chuyển đỏi số ngành Nội vụ tỉnh Đắk Lắk - năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu về chuyển đổi số và đề xuất, hiến kế thực hiện chuyển đỏi số ngành Nội vụ tỉnh Đắk Lắk - năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)

CÁC VĂN BẢN CĂN CỨ

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Kế hoạch số 2429/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

- Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk, phiên bản 2.0.

- Kế hoạch số 10717/KH-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021.

- Thông báo số 33/TB-VPUBND ngày 19/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh, về Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Quý I năm 2021.

- Công văn số 3211/UBND-KGVX ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh, về việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Kế hoạch số 43/KH-SNV ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

Qr zalo bnv

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

 

ipv6 ready