baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 601 khách và không thành viên đang online

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

 

        Sáng ngày 12/3/2024 tại Hội trường Sở Nội vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 về " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

H1 14 3

Đồng chí Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ quán triệt Chuyên đề năm 2024 tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, đồng chí Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ đã truyền đạt những nội dung cơ bản và một số giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2024 và những năm tiếp theo nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đối với tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, đã xác định rõ hai nội dung, gồm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” và “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Bạch Văn Mạnh nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một chỉnh thể thống nhất và có mối quan hệ biện chứng giữa giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc, giữa truyền thống yêu nước trong thời kỳ kháng chiến kiến quốc với tinh thần yêu nước trong thời kỳ đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập. Từ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã chứng minh tư tưởng của Người chứa đựng những giá trị và thực tiễn sâu sắc. Vì vậy, việc giải quyết vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đã và đang đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh những trọng trách vô cùng to lớn trước sự phát triển kinh tế, xã hội trong xu thế hội nhập hiện nay. Phát triển kinh tế phải gắn liền với giữ gìn phát huy bản bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc và thống nhất trong đa dạng… Cho nên, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cần tiếp tục được quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

H2 14 3

Toàn cảnh Đảng bộ Sở Nội vụ tham dự Hội nghị Chuyên đề năm 2024

Qua hội nghị nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 và Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng vào sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

                                                                             Tin và ảnh: Nhung Nguyễn

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready