baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 884 khách và không thành viên đang online

Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh
Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh

Sáng ngày 23/02/2024, Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh theo Kế hoạch số 264/KH-ĐĐBQH ngày 20/12/2023 của Đoàn Đại biểu Quối hội tỉnh về việc Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do bà Lê Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn.

H1 13 3

Bà Lê Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

H2 13 3

Các đại biểu tham gia buổi làm việc với Đoàn Giám sát.

Tại buổi làm việc, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, ông Y Mơ Mlô – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo tóm tắt về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong giai đoạn giám sát, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy chính quyền đã thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến các văn bản của Trung ương bằng nhiều hình thức: Phổ biến tại các cuộc họp cơ quan, đơn vị, trong các kỳ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể, các cuộc họp thôn, tổ dân phố; qua hệ thống đài truyền thanh, truyền hình, hệ thống loa truyền thanh... Qua công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh đã nâng cao nhận thức, hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và kết quả việc thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Căn cứ quy định của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp theo quy định, đảm bảo công tác quản lý, điều hành được thông suốt, hiệu quả, trong quá trình sắp xếp, kiện toàn không phát sinh thêm các bộ phận trung gian, việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã hoàn thành, tạo tiền đề cho việc tiếp tục rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối quản lý để tinh giản biên chế, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu theo quy định.

Công tác quản lý biên chế đảm bảo theo quy định. Với quyết tâm chính trị cao, trong giai đoạn 2015-2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị sắp xếp giảm 135 đơn vị sự nghiệp công lập (Trong đó, giai đoạn 2015-2021: Giảm 120 đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2021-2023: Giảm 15 đơn vị sự nghiệp công lập) đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra trong giai đoạn 2015-2021, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như:  Việc sáp nhập và gom các điểm lẻ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo còn khó khăn do dân cư không tập trung, địa bàn rộng; do đó, ảnh hưởng không ít đến việc đi lại và học tập của học sinh, cơ sở vật chất tại điểm chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác cán bộ; nhất là sắp xếp, giải quyết, thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dôi dư, trong khi chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, công tác tư tưởng cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc phát sinh đối với công chức, viên chức, người lao động khi phải thay đổi môi trường làm việc. Việc xây dựng phương án tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và trình phê duyệt còn chậm; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện chuyển sang tự đảm bảo về chi thường xuyên và số đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên còn hạn chế. Do điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk còn chưa phát triển; đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, nên việc xã hội hóa các lĩnh vực liên quan đến giáo dục và y tế còn nhiều khó khăn; các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo nên việc sắp xếp sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các đơn vị trường học (đơn vị sự nghiệp công cung cấp dịch vụ cơ bản, thiết yếu) trên địa bàn tỉnh rất khó thực hiện,…

Các thành viên Đoàn giám sát cũng trao đổi với UBND tỉnh về một số tồn tại hạn chế, giải pháp của địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đã giảm nhiều đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và dần tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, tiếp tục triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sau sáp nhập, xây dựng đề xuất cơ chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

H3 13 3

Thành viên Đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn Giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 và đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, tổng kết, đánh giá tồn tại trong sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thật sát, có trọng tâm, trọng điểm để có giải pháp, có lộ trình phù hợp với điều kiện, thực tế của địa phương./.

Tin và ảnh: Lan Hương – Phòng Tổ chức biên chế.

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready