baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1280 khách và không thành viên đang online

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2024
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2024

Được sự thống nhất của Đảng ủy, Công đoàn Viên chức tỉnh, ngày 04/01/2024, Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Anh Đức, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Y Mơ Mlô, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị; cùng các đồng chí Phó Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức. người lao động Sở Nội vụ.

GĐS Phat bieu khai mac HN 

Đồng chí Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Sở Nội vụ, Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động triển khai nhiệm vụ năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại Sở Nội vụ, Báo cáo công tác tài chính năm 2023 và dự toán kinh phí được giao năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc và các quy chế, quy định nội bộ của cơ quan. Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực công tác; triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức và thực hiện đúng quy định các chế độ tiền lương, bảo hiểm, nghỉ phép… nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; xét công nhận các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc Sở quản lý; tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo cải thiện đời sống cho công chức, viên chức và người lao động; sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, phương tiện phục vụ, cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt nhằm phát huy năng lực, hiệu quả công tác của công chức, viên chức, người lao động.

HN 2

Toàn cảnh Hội nghị

 Kết quả cụ thể, trong năm 2023, Sở Nội vụ đã tuyển dụng 01 công chức; tiếp nhận 03 công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 04 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cử 48 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp lý luận chính trị, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng bậc lương thường xuyên và điều chỉnh hệ số phụ cấp vượt khung, thâm niên nghề năm 2023 cho 14 người, nâng bậc lương trước thời hạn cho 10 người; tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên năm 2023 cho 11 viên chức…

HN 3

Đồng chí Y Mơ Mlô, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ thông qua Báo cáo tổng kết công tác cơ quan năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Trong chỉ đạo điều hành, tập thể lãnh đạo Sở luôn phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động, luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị và phê bình của các tổ chức đoàn thể và công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ, công tác an ninh, quốc phòng…

HN 4

Đồng chí Phạm Thị Anh Đức, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Anh Đức, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết, Sở Nội vụ được lựa chọn là đơn vị điểm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí đề nghị Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024; Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục phát huy và làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động, đồng thời, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch, chọn nội dung, lĩnh vực giám sát trọng tâm để tập trung thực hiện trong từng năm.

HN 5

Ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở và Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ năm 2024

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ và thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Sở. Hội nghị cũng đã chứng kiến đồng chí Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Y Mơ Mlô, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở và Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ năm 2024 với 09 nội dung cụ thể. Nhân dịp này, đồng chí Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023.

HN 6

Các tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

 HN 7  

Các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 HN 8

HN 9

Các tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở

HN 10  

Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

Tin&ảnh: Bích Phương

 

 

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready