baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1045 khách và không thành viên đang online

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vĩnh viễn từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vĩnh viễn từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk

  Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định Danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 2372/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk;  

   Thực hiện Hướng dẫn số 2441/HD-SNV, ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Sở Nội vụ về Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 79/KH-SNV, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Sở Nội vụ về thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk năm 2023;

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiến hành giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Quyết định số 565/QĐ-SNV, ngày 19/12/2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk.

   Số lượng tài liệu Sở Giao thông vận tải nộp gồm 77 hồ sơ, được bảo quản trong 20 cặp thuộc Phông Sở Giao thông vận tải, giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2014; thành phần hồ sơ, tài liệu gồm: Các tập lưu Quyết định, Báo cáo tổng kết, Kế hoạch công tác năm có giá trị bảo quản vĩnh viễn của Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk.

         anh 1

Giá tài liệu lưu trữ của Sở Giao thông vận tải tại Kho Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk

   Trong những năm tiếp theo, Sở Giao thông vận tải tiếp tục thu thập, chỉnh lý và giao nộp về Trung tâm Lưu trữ lịch sử những hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn theo quy định để bảo quản, khai thác, sử dụng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

                      Tin:  Võ Nguyễn Thanh Phương -Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk.

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready