baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1017 khách và không thành viên đang online

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 22/12/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị do đồng chí Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Văn phòng/Phòng Tổ chức cán bộ các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

Trong năm 2023, với phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của tỉnh. Nổi bật là tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức được tổ chức theo đúng quy trình, quy định; công tác kiểm điểm và xử lý kỷ luật được thực hiện theo đúng quy định; công tác xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, buôn, tổ dân phố; phân loại đơn vị hành chính và công tác thanh niên được thực hiện theo đúng quy định; công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng khen thưởng, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua yêu nước được quan tâm thực hiện và có nhiều đổi mới; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh… Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng đề án vị trí việc làm đang còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính tại cơ sở còn thiếu; công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ ở một số nơi còn chậm, chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức, chủ yếu là thực hiện công tác phối hợp, lồng ghép, chưa chuyên sâu...

Tong ket1

Đồng chí Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số báo cáo tham luận, ý kiến trao đổi của đại diện các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, tập trung phân tích, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn thực hiện công tác nội vụ; từ đó đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; đồng thời, đề nghị Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ các Sở, ban, ngành; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tham mưu lãnh đạo Sở, ngành, địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, xây dựng giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra./.

Tin bài: Huyền Quyên.

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready