baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1098 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_12


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 LBVMT Tài liệu giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường 2020 17-11-2020
2 LCT Tài liệu giới thiệu Luật Cư trú 2020 13-11-2020
3 LXLVPHC Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (2020) 13-11-2020
4 BHVBQPPL Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL (2020) 18-06-2020
5 LTN Tài liệu giới thiệu Luật Thanh niên 2020 16-06-2020
6 CBCCVC Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật CBCC và Luật Viên chức (2019) 25-11-2019
7 TCCQĐP Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2019) 22-11-2019
8 BLLĐ Tài liệu giới thiệu Bộ luật Lao động 2019 20-11-2019
9 LTC Tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018 12-06-2018
10 LTNTG Tài liệu giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 18-11-2016
11 BHVBQPPL Tài liệu giới thiệu Luật Ban hành VBQPPL 2015 22-06-2015
12 TCCQĐP Tài liệu giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 19-06-2015
13 GTHP Đề cương tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 28-11-2013
14 LTHTKCLP Tài liệu giới thiệu Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 26-11-2013
15 LTCD Tài liệu giới thiệu Luật Tiếp công dân (2013) 25-11-2013
16 LTĐKT Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng 2013 16-11-2013
17 LPBGDPL Tài liệu giới thiệu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 20-06-2012
18 LLT Tài liệu giới thiệu Luật Lưu trữ 2011 11-11-2011
19 LKN Tài liệu giới thiệu Luật Khiếu nại 2011 11-11-2011
20 LVC Tài liệu giới thiệu Luật Viên chức 2010 15-11-2010
21 LTT Tài liệu giới thiệu Luật Thanh tra 2010 15-11-2010

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready