idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 120 khách và không thành viên đang online

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ ba
Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ ba

Chiều ngày 16.3.2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp lần thứ ba triển khai các nội dung công tác của UBBC tỉnh theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tại phiên họp do đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì phiên họp, cùng các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng, Phó các Tiểu ban UBBC tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc cho UBBC tỉnh.

1

Đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp lần thứ ba, UBBC tỉnh thông qua báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021-2026 và công bố các quyết định của UBND tỉnh, UBBC tỉnh về thay đổi, bổ sung thành viên UBBC tỉnh, công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử 01, 02, 03 tỉnh Đắk Lắk và quyết định thành lập 20 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, tình hình triển khai việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đối với các huyện, thị xã, thành phố (đã thành lập 167 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 514 người) và các xã, phường, thị trấn ( đã thành lập 1.528 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 4.669 đại biểu); UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào số lượng cử tri, điều kiện cụ thể của địa phương để xác định khu vực bỏ phiếu ở đơn vị mình, bảo đảm thuận tiện cho cử tri bỏ phiếu theo quy định tại Điều 11, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015.

2

Đồng chí Bạch Văn Mạnh - Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký UBBC tỉnh thông qua tiến độ triển khai công tác bầu cử

Tình hình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021-2026 được Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức đảm bảo đúng quy định về nội dung và thời gian theo Luật bầu cử. Tiếp theo, để chuẩn bị cho công tác hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh khẩn trương chuẩn bị hoàn thiện Kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử; hướng dẫn Uỷ ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố và cấp cơ sở chuẩn bị tốt các nội dung quy trình hiệp thương lần thứ hai về bầu cử đại biểu HĐND các cấp…

Theo đó, UBBC tỉnh đã báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

+ Cấp tỉnh: hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 14 hồ sơ, hồ sơ ứng cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 là 141 hồ sơ;

+ Cấp huyện: Tổng số hồ sơ đại biểu ứng cử HĐND huyện là 961 người/ 514 đại biểu được bầu;

+ Cấp xã: Tổng số hồ sơ đại biểu ứng cử HĐND xã là 8.658 người/ 4.669 đại biểu được bầu.

Ngoài ra, các Tiểu ban UBBC tỉnh tham gia ý kiến và báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử từ khi phiên họp lần thứ hai đến nay. Đồng chí Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá cao hoạt động của các Tiểu ban và nhất trí với các nội dung công việc trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới và đề nghị các Tiểu ban UBBC, Tổ giúp việc UBBC tỉnh khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tham mưu cho UBBC tỉnh triển khai thành lập các tổ bầu cử; Ủy ban MTTQVN tỉnh tiến hành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 đảm bảo theo quy định Luật bầu cử; triển khai cơ sở vật chất, khắc dấu phục vụ bầu cử; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình an ninh ở các địa phương, nơi có tranh chấp, khiếu kiện đông người…kịp thời báo cáo công tác bầu cử đúng tiến độ, thời gian quy định.

Tin và ảnh: Nhung Nguyễn

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter