idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 142 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn lập hồ sơ công việc trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (iDesk)
Hướng dẫn lập hồ sơ công việc trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (iDesk)

Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, Sở Nội vụ đã hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc, hồ sơ điện tử trên phần mềm hệ thống iDesk tại Công văn số 2644/HD-SNV ngày 17/2/2021. Theo đó, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm hệ thống iDesk có thể thực hiện được việc lập Hồ sơ điện tử gồm các bước lập hồ sơ như sau: mở hồ sơ, thu thập và sắp xếp hồ sơ tài liệu, kết thúc hồ sơ; một số quy định khi lập hồ sơ và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc lập Hồ sơ điện tử … đảm bảo đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ trên môi trường mạng.

(Chi tiết có văn bản đính kèm)

                                                                         Tin: Phạm Xuyên

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter