idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 146 khách và không thành viên đang online

Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số./.

Tin: Hoàng Nguyên – P.CCHC&VTLT

Tải file Nghị quyết số 76/NQ-CP tại đây./.

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter