baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 915 khách và không thành viên đang online

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tỉnh Đắk Lắk Quý II năm 2024
Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tỉnh Đắk Lắk Quý II năm 2024

Thực hiện Công văn số 1541/UBND-KSTTHC ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024;

Sở Nội vụ công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tỉnh Đắk Lắk Quý II năm 2024 theo Báo cáo số 94/BC-VPUBND ngày 04/7/2024 của Văn phòng UBND tỉnh (có báo cáo đính kèm), như sau:

Kết quả đánh giá, xếp loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể:

* Cấp tỉnh:

- Không có cơ quan xếp loại: Xuất sắc.

- Có 04/17 cơ quan xếp loại: Tốt.

- Có 07/17 cơ quan xếp loại: Khá.

- Có 05/17 cơ quan xếp loại: Trung bình.

- Không có cơ quan xếp loại: Yếu.

- Không có dữ liệu để đánh giá, xếp loại: 01 cơ quan.

* Cấp huyện:

- Không có UBND cấp huyện xếp loại: Xuất sắc.

- Có 01/15 UBND cấp huyện xếp loại: Tốt.

- Có 12/15 UBND cấp huyện xếp loại: Khá.

- Có 02/15 UBND cấp huyện xếp loại: Trung bình.

- Không có UBND cấp huyện xếp loại: Yếu.

* Cấp xã:

- Có 01/184 UBND cấp xã xếp loại: Xuất sắc.

- Có 26/184 UBND cấp xã xếp loại: Tốt.

- Có 99/184 UBND cấp xã xếp loại: Khá.

- Có 58/184 UBND cấp xã xếp loại: Trung bình.

- Không có UBND cấp xã xếp loại: Yếu.

(Số liệu dùng để đánh giá, xếp loại là số liệu được công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại thời điểm đánh giá. Thời điểm đánh giá, xếp loại vào ngày 02/7/2024)

Sở Nội vụ công khai kết quả trên để các tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát; các cơ quan, đơn vị theo dõi, kịp thời có giải pháp nâng cao các nhóm chỉ số trong thời gian tới./.

Tin: Huyền Quyên.

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

Qr zalo bnv

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

 

ipv6 ready