baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1006 khách và không thành viên đang online

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Lắk
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Lắk

Ngày 18/8/2023, Đoàn kiểm tra 611 đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND huyện Lắk và UBND 02 xã Nam Ka, Đắk Nuê. Đoàn kiểm tra đã đánh giá kết quả thực hiện của 7 lĩnh vực công tác CCHC và 02 nội dung chuyên đề về CCHC, thời điểm kiểm tra từ tháng 01/2022 đến hết tháng 07/2023.

Quan kiểm tra cho thấy, UBND huyện Lắk đạt được một số kết quả như: Huyện đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC; ban hành các kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của huyện thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác cải cách TTHC; hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; thực hiện đúng quy định về quản lý cán bộ, công chức...

Tại UBND 02 xã, Đoàn kiểm tra chỉ ra một số hạn chế sau: Công tác tuyên truyền CCHC tại các xã chưa được quan tâm, chưa triển khai các mô hình sáng kiến, giải pháp về CCHC và giải quyết về TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức. Đến tháng 5/2023 tại UBND 02 xã được kiểm tra mới triển khai chữ ký số, các xã chưa thực hiện lập hồ sơ công việc trên hệ thống văn bản điện tử theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Hướng dẫn số 2644/HD-SNV về Lập hồ sơ công việc trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (iDesk), chữ ký số triển khai còn chậm…

ktra Lak1

Đoàn kiểm tra 611 làm việc tại UBND xã Đắk Nuê, Lắk

Tại UBND huyện, xếp hạng Chỉ số CCHC của huyện Lắk chưa có sự cải thiện về thứ hạng so với các năm (năm 2022 xếp hạng 15/15 huyện, thị xã, thành phố). Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC chưa được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; chưa thực hiện nhiệm vụ giúp UBND huyện thực hiện việc tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND huyện ban hành; việc cập nhật hồ sơ, tiến độ, kết quả, giải quyết TTHC trên hệ thống iGate, huyện Lắk thực hiện tốt nhưng chưa đảm bảo theo yêu cầu, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; chưa triển khai kịp thời chữ ký số tại một số xã trên địa bàn huyện; kêu gọi đầu tư, về quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư còn rất ít,...

ktra Lak2

Trưởng Đoàn kiểm tra 611 kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Lắk

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 611 đề nghị UBND huyện khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế của huyện và chỉ đạo cấp xã xử lý các tồn tại, hạn chế đã nêu ra; thường xuyên theo dõi, thực hiện Kế hoạch CCHC năm, Bản cam kết CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2023 đảm bảo hoàn thành 100%. Đồng thời, tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; đa dạng hơn về hình thức tuyên truyền CCHC; đồng thời, động viên, khuyến khích toàn thể cán, bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC năm 2023 của tỉnh tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu cải thiện Chỉ số CCHC của huyện trong năm 2023.

Tin&ảnh: Hoàng Nguyên - Phòng CCHC&VTLT

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready