baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1696 khách và không thành viên đang online

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 28/7/2023, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế kết quả triển khai, thực hiện công tác CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, mốc thời gian kiểm tra từ 01/2022 đến 06/2023.

Ktra SKHĐT

Đoàn kiểm tra 611 làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; tổng hợp về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân… Qua kiểm tra cho thấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC. Sở đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đồng thời chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh để thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được về thực hiện CCHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc tham mưu về kết quả Chỉ số PCI 2022 của tỉnh chỉ đạt thứ hạng 60/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, bị giảm điểm và tụt hạng sâu nhất so với những năm trước đây (giảm 3,29 điểm và giảm 26 bậc so với PCI 2021), xếp cuối bảng khu vực Tây Nguyên. Kết quả rà soát một số văn bản vẫn chưa phát hiện được các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo. Tình trạng trễ hẹn trong việc giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư và thông báo, gửi văn bản xin lỗi cho người dân chưa được thực hiện kịp thời…

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 611 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao; tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tham mưu tổ chức các chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các thành phần kinh tế khác trên địa bàn để thông tin kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về đầu tư, kinh doanh; nắm bắt và kịp thời tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh./.

Tin&ảnh: Hoàng Nguyên - Phòng CCHC&VTLT

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready