baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 970 khách và không thành viên đang online

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh, ngày 12/7/2023, Đoàn kiểm tra 611 tiến hành kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, với 7 lĩnh vực của công tác CCHC và 02 nội dung kiểm tra theo chuyên đề năm, đó là: (1) Kết quả thực hiện việc đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, (2) Giải pháp của các cơ quan, đơn vị để cải thiện môi trường đầu tư.

Ktra SLĐTBXH 

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đoàn kiểm tra 611 đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình kiểm tra, làm việc tại Sở. Năm 2022, Sở đã có những chuyển biến tích cực như: Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 của Sở có sự cải thiện theo chiều hướng tăng so với năm 2021; Sở đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC; việc ban hành các văn bản chỉ đạo về CCHC kịp thời; thực hiện đầy đủ, kịp thời việc xử lý các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới qua rà soát năm 2022; tham mưu thực hiện đầy đủ, đúng quy định về công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk vào Trường Trung cấp Đắk Lắk. Chủ động và thường xuyên triển khai, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn; phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Năm 2022, Sở chưa có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC triển khai tại cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện Bản cam kết công tác CCHC năm 2022 chỉ đạt 86,7% (02/15 chỉ tiêu, nhiệm vụ không hoàn thành). Việc thông báo, gửi văn bản xin lỗi cho người dân chưa được thực hiện kịp thời, chưa thực hiện đăng tải văn bản xin lỗi trên Trang thông tin điện tử của Sở. Năm 2022, Sở vẫn còn 01 công chức bị kỷ luật khiển trách.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 611 đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo; tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; đổi mới phương thức khảo sát, đánh giá sự hài lòng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ các lĩnh vực chính sách đối với người có công; quan tâm công tác khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích tốt trong công tác CCHC của Sở nhằm động viên, khuyến khích kịp thời; quán triệt các cá nhân tham gia điều tra xã hội học đánh giá thực chất, khách quan, trung thực kết quả CCHC của tỉnh... Đồng thời, thường xuyên theo dõi, thực hiện Bản cam kết cải cách hành chính năm 2023 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu đã cam kết thực hiện./.

Tin&ảnh: Hoàng Nguyên - Phòng CCHC&VTLT

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready