baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1047 khách và không thành viên đang online

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Buôn Hồ
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Buôn Hồ

Ngày 30/6/2023, Đoàn kiểm tra 611 đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại thị xã Buôn Hồ và UBND các xã Ea Drông, Ea Blang. Đoàn đã đánh giá kết quả thực hiện của 7 lĩnh vực công tác CCHC và 02 nội dung chuyên đề về CCHC, thời điểm kiểm tra từ tháng 01/2022 đến hết tháng 05/2023.

cchc 1

Đoàn kiểm tra 611 làm việc tại thị xã Buôn Hồ

 Qua kiểm tra cho thấy, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 của thị xã Buôn Hồ có cải thiện 01 bậc so với năm 2021 (xếp hạng 4/15 huyện, thị xã, thành phố), thị xã đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác CCHC; công tác cải cách thể và cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của thị xã thực hiện tốt; triển khai kịp thời việc hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, giải thể Phòng Dân tộc theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; thực hiện đúng quy định về quản lý cán bộ, công chức; cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính đảm bảo theo quy định. UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giao dịch, phục vụ người dân, tổ chức và xử lý công việc (tại Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20/4/2023); thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; UBND thị xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

cchc 2

Thành viên Đoàn kiểm tra 611 đánh giá kết quả hoạt động tại Bộ phận Một cửa UBND thị xã

Bên cạnh đó, thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC như: Qua theo dõi về thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh, thị xã Buôn Hồ hiện có 01 nhiệm vụ chưa hoàn thành; chưa triển khai việc lấy ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua các thiết bị điện tử thông minh; một số đơn vị chưa chú trọng trong việc cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân trong phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC. Ở cấp xã chưa triển khai triệt để các thủ tục hành chính đủ điều kiện thanh toán trực tuyến thuộc UBND cấp xã, gồm: UBND phường Đạt Hiếu, UBND xã Cư Bao, UBND xã Êa Drông, UBND xã Ea Blang để đăng ký thiết lập lên Hệ thống iGate…

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 611 đề nghị UBND thị xã Buôn Hồ chỉ đạo các xã, phường khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được giao; tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; đổi mới phương thức khảo sát, đánh giá sự hài lòng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức... Qua đánh giá, nhận xét của Đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo thị xã Buôn Hồ tiếp thu và xây dựng giải pháp để phấn đấu vươn lên thứ hạng cao hơn về Chỉ số CCHC trong năm 2023./.

Tin&ảnh: Hoàng Nguyên - Phòng CCHC&VTLT

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready