baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 949 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_6


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 23/2022/QĐ-UBND Quyết định 23/2022/QĐ-UBND ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21-06-2022
2 10/2022/QĐ-UBND Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 16-02-2022
3 33/2021/QĐ-UBND Quyết định 33/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04-11-2021
4 154/2020/NĐ-CP Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 31-12-2020
5 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường (2020) 17-11-2020
6 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020) 18-06-2020
7 13/2018/NĐ-CP Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 01-07-2018
8 24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 2018 12-06-2018
9 68/2018/NĐ-CP Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15-05-2018
10 10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 20-06-2017
11 34/2016/NĐ-CP Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 14-05-2016
12 104/2016/QH13 Luật Tiếp cận thông tin (2016) 06-04-2016
13 87/2015/QH13 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 20-11-2015
14 83/2015/QH13 Luật Ngân sách nhà nước 2015 25-06-2015
15 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 22-06-2015
16 59/2014/QH13 Luật Căn cước công dân 20-11-2014
17 HP Hiến pháp 2013 28-11-2013

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

Qr zalo bnv

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

 

ipv6 ready