baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 350 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_0


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 01/2022/QĐ-UBND Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 về việc quy định hiện vật và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk L 08-04-2022
2 16/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dâ 20-12-2021
3 76/NQ-CP Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 15-07-2021
4 10/2021/QĐ-UBND Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 26-04-2021
5 04-NQ/TU Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 05-04-2021
6 02/2021/QĐ-UBND Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13-01-2021
7 138/2020/NĐ-CP Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27-11-2020
8 37/KHLN-SNV-SVHTTDL Tổ chức Hội thi sân khấu hoá tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2020 24-11-2020
9 115/2020/NĐ-CP Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25-09-2020
10 107/2020/NĐ-CP Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14-09-2020
11 108/2020/NĐ-CP Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc tr 14-09-2020
12 30/2020/NĐ-CP Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư 05-03-2020
13 03/2020/QĐ-UBND Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ 10-01-2020
14 3772/QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ 23-12-2019
15 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 06-12-2019
16 3529/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 25-11-2019
17 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019) 22-11-2019
18 01/KHLN/TĐTN-SNV Kế hoạch tổ chức Hội thi sân khấu hóa "Thanh niên Đắk Lắk chung tay cải cách hành chính năm 2019" 24-09-2019
19 787/QĐ-SNV Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng tại Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk 12-09-2019
20 7454/KH-UBND Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 12-09-2019
21 28/KH-SNV Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 10-09-2019

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter