baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 953 khách và không thành viên đang online

COM_JLDOWNLOADS_CATID_7


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 876/QĐ-BNV Quyết định 876/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 10-11-2022
2 876/QĐ-BNV Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 10-11-2022
3 116/NQ-CP Nghị quyết 116/NQ-CP về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 05-09-2022
4 68/NQ-CP Nghị quyết 68/NQ-CP về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội 12-05-2022
5 338/QĐ-BNV Quyết định 338/QĐ-BNV công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 26-04-2022
6 115/QĐ-BNV Quyết định 115/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022 24-02-2022
7 04/NQ-CP Nghị quyết số 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 10-01-2022
8 02/NQ-CP Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 10-01-2022
9 06/QĐ-TTg Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 06-01-2022
10 1113/QĐ-BNV Quyết định 1113/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 17-10-2021
11 1331/QĐ-TTg Quyết định 1331/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 24-07-2021
12 76/NQ-CP Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 15-07-2021
13 942/QĐ-TTg Quyết định 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 15-06-2021
14 172/NQ-CP Nghị quyết 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng 19-11-2020
15 103/NQ-CP Nghị quyết 103/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 09-07-2020
16 2823/QĐ-BNV Quyết định 2823/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 01-12-2017
17 52/NQ-CP Nghị quyết số 52/NQ-CP về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 15-06-2017
18 98/2023/NĐ-CP Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 14-06-1937

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready