baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 269 khách và không thành viên đang online

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 37/KHLN-SNV-SVHTTDL Tổ chức Hội thi sân khấu hoá tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2020 24-11-2020
2 01/KHLN/TĐTN-SNV Kế hoạch tổ chức Hội thi sân khấu hóa "Thanh niên Đắk Lắk chung tay cải cách hành chính năm 2019" 24-09-2019
3 7454/KH-UBND Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 12-09-2019
4 28/KH-SNV Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 10-09-2019
5 7249/KH-UBND Kế hoạch Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 05-09-2019
6 27/KH-SNV Kế hoạch tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nội vụ năm 2019 27-08-2019
7 4415/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Lắk năm 2019 03-06-2019
8 3556/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28-12-2018
9 3522/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28-12-2018
10 3487/QĐ-UBND kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019 25-12-2018
11 3486/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019 25-12-2018
12 6769/KH-UBND Kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC (Par Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 14-08-2018
13 21/KHLN-SNV-TĐTN Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018” 18-07-2018
14 3604/QĐ-UBND Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk năm 2018 29-12-2017
15 3596/QĐ-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28-12-2017
16 3556/QĐ-UBND Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 26-12-2017
17 3507/QĐ-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018 21-12-2017

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter