baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 1421 khách và không thành viên đang online

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA UBND HUYỆN BUÔN ĐÔN
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA UBND HUYỆN BUÔN ĐÔN

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SNV ngày 27/6/2023 của Sở Nội vụ về thu thập hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk. Ngày 04/03/2024, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh và Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn đã tổ chức giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

TTLT 11 4 

                 Hồ sơ, tài liệu của UBND huyện Buôn Đôn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk

Hồ sơ, tài liệu nộp lưu của UBND huyện Buôn Đôn được sắp xếp, chỉnh lý trước khi Thông tư số 10/2022/TT-BNV, ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu có hiệu lực thi hành (ngày 15/02/2023).

Thành phần hồ sơ tài liệu của huyện Buôn Đôn gồm: Phông UBND huyện và 13 phòng ban chuyên môn với tổng số 93 cặp hộp (438 hồ sơ), tương đương 8,5 mét tài liệu.

Việc thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ  lịch sử là một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác lưu trữ, vì vậy cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Thu thập, bổ sung và bảo quản tài liệu có quan hệ đến hầu hết các nghiệp vụ của công tác lưu trữ. Làm tốt nhiệm vụ thu thập, bổ sung và bảo quản tài liệu sẽ góp phần hoàn chỉnh thành phần tài liệu trong từng Phông lưu trữ, từ đó tạo điều kiện tốt cho việc tổ chức khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia nói chung và lưu trữ tỉnh Đắk Lắk nói riêng./.

                              Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hoa - Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready