baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 911 khách và không thành viên đang online

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2024)
Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2024)

     Ngày 03/01/2024, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2024). Đến dự buổi tọa đàm kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ có ông Y Mơ Mlô, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các viên chức, người lao động Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Toa dam 3

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2024).

     Tại buổi tọa đàm kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ, ông Hà Văn Vương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử đọc Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2024) và ôn lại truyền thống ngành Lưu trữ.

Đúng vào ngày này cách đây 78 năm, ngày 03/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 01C/VP gửi các Bộ trưởng trong đó nêu rõ: "Xét rằng một vài công sở đã tự tiện huỷ bỏ hay bán các công văn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sợ làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia".

      Thông đạt chỉ rõ "Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia". Thông đạt này không chỉ góp phần ngăn chặn tình trạng tuỳ tiện huỷ bỏ hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ Quốc gia, là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam.

     Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg và quyết định ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam - lấy tên là "Ngày Lưu trữ Việt Nam" với mục đích: Giáo dục truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác lưu trữ và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành lưu trữ; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ".

     Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Thông đạt số 01-C/VP ngày 03/01/1946 đến nay, ngành Lưu trữ Việt Nam đã phát triển và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

     Với những đóng góp to lớn của ngành Lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Nội vụ và UBND tỉnh, công tác quản lý và hoạt động lưu trữ trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả như: Tham mưu Sở Nội vụ ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về lưu trữ được quan tâm chú trọng; công tác phục vụ, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân; thực hiện 02 dự án chuyển đổi số: Số hóa tài liệu lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tả; thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Hệ thống quản lý tài liệu điện tử tỉnh giai đoạn 2022-2025; thực hiện kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023;… những nhiệm vụ đó đã góp phần đáng kể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

toa dam LT2

Ông Y Mơ Mlô - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chào mừng kỷ niệm Ngày Lưu trữ Việt Nam

     Phát biểu tại buổi kỷ niệm, ông Y Mơ Mlô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành lưu trữ đặc biệt là các viên chức trực tiếp làm công tác lưu trữ; biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm trong thời gian qua và nhấn mạnh trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành là rất lớn, đòi hỏi viên chức, người lao động của Trung tâm phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Ông Hà Văn Vương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử phát biểu tiếp thu, thay mặt toàn thể viên chức, người lao động xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của ông Y Mơ Mlô, là nguồn động viên to lớn và định hướng hết sức quan trọng đối với hoạt động lưu trữ trong thời gian tới. Tiếp thu và triển khai thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của ông Y Mơ Mlô bằng những hành động cụ thể, thiết thực; đồng thời sẽ tiếp tục cố gắng giữ gìn, bảo quản tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Hồng Diễm – Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready