baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 956 khách và không thành viên đang online

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SNV ngày 27/6/2023 của Sở Nội vụ về thu thập hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk. Ngày 06/10/2023 vừa qua, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh đã tiếp nhận 311 hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của Sở Khoa học và Công nghệ.

anh 1

Hồ sơ, tài liệu của Sở Khoa học và Công nghệ nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk

Trong đó đáng chú ý, có nhiều hồ sơ tài liệu về các đề tài nghiên cứu khoa học rất giá trị như “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Đắk Lắk, lịch sử phong trào đấu tranh của phụ nữ Đắk Lắk trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lịch sử Công an Đắk Lắk trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Cư M’gar, lịch sử Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Krông Búk trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH 1930-1975 và hồ sơ tài liệu hành chính được hình thành trong quá trình hoạt động của sở”.

 Đây thực sự là những tài liệu quý, có giá trị, phản ánh sinh động về lịch sử các phong trào đấu tranh giành độc lập của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tài liệu hành chính được hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cơ quan. Toàn bộ hồ sơ tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn được thu thập về Lưu trữ lịch sử tỉnh sẽ được bảo quản, khai thác phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

                                                                      Tin: Đoàn Thị Duyên Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Đắk Lắk

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready