idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Ea Súp
Thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Ea Súp

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3669/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg, ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Ea Súp trên cơ sở tổ chức lại Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Ea Súp và Đội Thông tin lưu động thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea Súp.

Việc tổ chức lại Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Ea Súp và Đội Thông tin lưu động thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea Súp là phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo đó, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Ea Súp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 81, đường Nguyễn Du, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh, đã có 04 huyện Ea Kar, Krông Ana, Ea Súp, Krông Pắc thực hiện thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực./.

 

Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức biên chế

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter