idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Huyện Ea H’leo thành lập Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ và Trường Tiểu học – THCS Phan Bội Châu
Huyện Ea H’leo thành lập Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ và Trường Tiểu học – THCS Phan Bội Châu

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ngày 18/8/2021, UBND huyện Ea H’Leo đã ban hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND và 2788/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Tiểu học – THCS Phan Bội Châu, xã Ea Răl và Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, xã Cư Mốt.

Theo đó, phạm vi hoạt động của 02 Trường được phân bổ như sau:

Trường Tiểu học - THCS Phan Bội Châu được thành lập trên cơ sở tách một số lớp của Trường THCS Nguyễn Du vào Trường Tiểu học Phan Bội Châu, với tên trường sau khi sáp nhập là Trường Tiểu học - THCS Phan Bội Châu. Địa chỉ của trường tại Thôn 8, xã Ea Răl, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk. Trường sau khi thành lập sẽ phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn các thôn: 2, 3, 8 và các buôn Tùng Thăng, Tùng Táh, Tùng Xê.

Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân vào Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, xã Cư Mốt, với tên trường sau khi sáp nhập là Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ. Địa điểm trường chính tại Thôn 6b, xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk. Phạm vi hoạt động của Trường sau thành lập là phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn các thôn: 6a, 6b, 7, 9, 10, 11.

Cả 02 Trường đều là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Ea H’Leo, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, chức danh nghề nghiệp viên chức và hoạt động của UBND huyện Ea H’Leo; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Việc thực hiện thành lập các đơn vị trường học trên nằm trong lộ trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 về ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến 2030./.

 Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức  biên chế

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter