idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 87 khách và không thành viên đang online

Thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Ea Kar
Thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Ea Kar

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể  đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai Kế hoạch số 3669/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 10/8/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Ea Kar trên cơ sở tổ chức lại Bộ phận sự nghiệp Văn hóa – Thể thao – Du lịch thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Ea Kar.

Việc tổ chức lại Bộ phận sự nghiệp Văn hóa – Thể thao – Du lịch thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Ea Kar để thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Ea Kar là phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Ea Kar là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Ea Kar; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có Trụ sở chính đặt tại số 57 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar và cơ sở khác đặt tại số 07 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Như vậy, Ea Kar là huyện thứ hai (sau huyện Krông Pắc) đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình, Văn hóa Thể thao và Du lịch trên địa bàn cấp huyện thành một đầu mối duy nhất./.

 Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức  biên chế

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter