idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Huyện Cư Kuin thực hiện việc giao số lượng cấp Phó trưởng phòng 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
Huyện Cư Kuin thực hiện việc giao số lượng cấp Phó trưởng phòng 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hiện nay, trên địa bàn tỉnh có các đơn vị cấp huyện là UBND thành phố Buôn Ma Thuột; UBND huyện Ea H’Leo, UBND huyện Cư Kuin, UBND thị xã Buôn Hồ đã thực hiện việc giao số lượng cấp phó cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối với huyện Cư Kuin, số lượng Phó Trưởng phòng đối với 13 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, như sau:

- Phòng có số lượng Phó Trưởng phòng là 03, bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Phòng có số lượng Phó Trưởng phòng là 02, bao gồm: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thanh tra.

- Phòng có số lượng Phó Trưởng phòng là 01, bao gồm: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc.

Riêng Phòng Y tế không bố trí Phó Trưởng phòng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cũng giao cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ số lượng cấp phó được giao, để thực hiện quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý đúng quy định hiện hành.

Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức biên chế

      

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter