idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

Sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk được sắp xếp theo hướng tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

- Giải thể Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Thành lập Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sau khi tổ chức lại, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  gồm có:

- Ban Giám đốc Sở: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp gồm:

* Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ:

+ Văn phòng;

+ Thanh tra;

+ Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp;

+ Phòng Người có công;

+ Phòng Bảo trợ xã hội;

+ Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội.

* Đơn vị sự nghiệp công lập:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội;

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công;

- Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy;

- Trường Trung cấp Đắk Lắk.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Quyết định số 1730/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây về cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trái với quy định tại Quyết định này./.

Tin: Lan Hương – Phòng Tổ chức biên chế

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter