idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Kiểm tra công tác Thi đua, Khen thưởng tại huyện Buôn Đôn
Kiểm tra công tác Thi đua, Khen thưởng tại huyện Buôn Đôn

Ngày 09/7/2021, Đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2021 do Đồng chí Phạm Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Buôn Đôn. Nội dung kiểm tra gồm: Công tác triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; hiệu quả của phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; công tác tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua và tổ chức giao ước thi đua; việc đăng ký thi đua, bình xét các danh hiệu thi đua; khen thưởng và hồ sơ khen thưởng; quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng…

Tại buổi làm việc, Đoàn nghe đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Buôn Đôn báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021. Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện làm rõ thêm một số nội dung về công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua, các chỉ tiêu thi đua, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

1234b6un47n7

Đ/c Phạm Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Buôn đôn trao đổi các nội dung theo yêu cầu và tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra, đồng thời khẳng định trong thời gian tới bằng nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện tốt các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ và hiệu quả trong công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân trên địa bàn huyện tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Phước ghi nhận những thành tích và sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng thi đua khen thưởng và UBND huyện Buôn Đôn đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thi đua khen thưởng; chủ động xây dựng kế hoạch từ đầu năm, phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua; quan tâm công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng thành tích và đúng quy định của pháp luật.

Công tác thi đua khen thưởng huyện Buôn Đôn đã có bước chuyển biến tích cực góp phần tạo động lực thúc đẩy các phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và địa phương phát động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương./.

                                                                              Tin và ảnh: Văn Thị Lệ

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter