idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 103 khách và không thành viên đang online

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn
Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TĐKT ngày 18/5/2021 của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Đắk Lắk; sáng ngày 08/7/2021, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh do đồng chí Phạm Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, các thành viên tham gia ý kiến về nội dung bản báo cáo cũng như trao đổi, đề xuất các kiến nghị, vướng mắc của đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng.

123546gdfgdh

Đ/c Phạm Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nổi bật là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2020: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk; tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới; phong trào “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, hiệu quả, thi đua chung sức thực hiện thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững”; “Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”…

Sở NN&PTNT cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng và giới thiệu điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị; duy trì thường xuyên việc xét, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực. Cụ thể, năm 2020 Giám đốc Sở tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 151 cá nhân; tập thể lao động tiên tiến cho 177 đơn vị, lao động tiên tiến cho 1058 cá nhân; tặng giấy khen cho 72 tập thể, 357 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 03 cá nhân, tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 44 cá nhân (trong đó tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp chiếm 35,3%); đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cụm, khối thi đua và ký kết giao ước thi đua; đăng ký thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua.

Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị 32-CT/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của tỉnh”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 25/12/2020 về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2021; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020-2025; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua yêu nước đảm bảo rộng khắp, chất lượng, hiệu quả./.

                                                           Tin và ảnh: Văn Thị Lệ

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter