idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Một số kết quả nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021
Một số kết quả nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh năm 2021; đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các Cụm, Khối thi đua của tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34- CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025… Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các văn bản phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cụ thể:  Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2020 về Phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện năm 2021; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2021 về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/2/2021 phát động thi đua về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 2021 - 2026…

Về hoạt động Cụm, Khối thi đua: đến nay có 100% Cụm, Khối thi đua của tỉnh tổ chức tổng kết giao ước thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hoạt động của Cụm, Khối thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung đăng ký thi đua bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Cụm, Khối. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa vào chương trình hoạt động thi đua những nội dung phong phú, đa dạng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Công tác khen thưởng luôn được chú trọng, 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể: UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua cho 09 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh; 31 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua thuộc các cơ quan, đơn vị, 14 cờ thi đua cho 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, Bằng khen cho 498 tập thể, 691 cá nhân; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 41 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 14 cá nhân thuộc ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020; Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày cho 16 trường hợp; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 tập thể, Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân. Đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua cho 09 tập thể; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân; đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 cá nhân, hạng Nhì cho 02 cá nhân, hạng Ba cho 01 tập thể, 16 cá nhân. Trình khen thưởng thành tích kháng chiến: Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân; Huy chương hạng Nhất cho 03 cá nhân; Huy chương hạng Nhì cho 05 cá nhân; Truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba (chống pháp) cho 01 cá nhân; Huân chương lao động hạng Ba (chống Mỹ) cho 02 cá nhân.

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng ngày càng nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ưu tiên khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, nông dân, công nhân, người đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là khen thưởng đột xuất cho những tập thể, cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc từ đó động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                             Văn Thị Lệ (Ban Thi đua Khen thưởng)

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter