baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 2868 khách và không thành viên đang online

Khối Thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024
Khối Thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024

Chiều ngày 26/01/2024, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp của tỉnh (Khối thi đua số 4) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Phạm Phú Lộc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng dự Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của 08 đơn vị trong Khối thi đua.

Năm 2023, công tác thi đua - khen thưởng của Khối thi đua các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh được duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển đúng hướng, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, tự giác của mỗi công chức, viên chức, người lao động. Khối Thi đua số 4 đã ký kết giao ước thi đua, phát động phong trào và tổ chức triển khai các đợt thi đua theo chuyên đề để chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh, của Trung ương. Thường xuyên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023; các đơn vị trong Khối đã thảo luận các giải pháp, thống nhất xây dựng các tiêu chí thi đua để có căn cứ đánh giá, bình xét thi đua cuối năm.

hn pdpttd

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết khối thi đua số 4

 Với nhiều hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Khối, các cơ quan, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua tạo nên khí thế sôi nổi, động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu tổng hợp, lãnh đạo chuyên môn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Để ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2023, các đơn vị đã tiến hành bình xét, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Sở Khoa học và Công nghệ; 02 Cờ thi đua cấp phòng được đề nghị tặng cho Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ và Phòng Lãnh sự - Biên giới, Sở Ngoại vụ; 03 Bằng khen được đề nghị tặng cho: Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính.

hn pdpttd 2

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2024. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua đi vào thực chất, hiệu quả; lấy nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu của phong trào thi đua; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát động một số phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Toàn Khối phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra; xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể đạt mức hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa... đồng thời suy tôn Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị Khối trưởng, Sở Nội vụ là Khối phó khối thi đua năm 2024.

                                                                                                                                                                               Tin và ảnh Văn Thị Lệ, Ban Thi đua – Khen thưởng

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready