baner tailieuHN

idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 2277 khách và không thành viên đang online

HỌP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ĐỢT 1 NĂM 2023
HỌP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ĐỢT 1 NĂM 2023

 Chiều ngày 12/5/2023, tại hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh Đắk Lắk, Chủ trì cuộc họp xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của các cá nhân thuộc sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

hop HĐSK1

Đ/c Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại cuộc họp

Năm 2022, Đắk Lắk có 87 sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của 73 cá nhân đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước (Trong đó: Chỉ đạo tham mưu ban hành văn bản QPPL, văn bản cá biệt, Nghị quyết cấp tỉnh, cấp huyện: 28 văn bản; Đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu và áp dụng: 06 đề tài; Chủ biên sách: 01 quyển; Sáng kiến, giải pháp công tác: 52).

hop HĐSK2

Ông Phạm Phú Lộc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trựcHội đồng sáng kiến tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Phạm Phú Lộc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh báo cáo tổng hợp nội dung, hiệu quả mang lại, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của các cá nhân; trên cơ sở ý kiến đề xuất của tổ thẩm định, các thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh tiến hành thảo luận, phân tích và có ý kiến về tính mới, tính hiệu quả của những sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu. Thông qua hình thức bỏ phiếu kín, kết quả có 67 sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu được Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận; Hội đồng không thống nhất công nhận 20 sáng kiến, giải pháp công tác vì không có tính mới, chưa có hiệu quả rõ và tính nhân rộng chưa cao.

                                       Tin và ảnh: Văn Thị Lệ -  Ban Thi đua – Khen thưởng

 pano thi viet Chuyen doi so

dmtthc

Paner Bau cu 2021.2026

dan hoi

co so du lieu quoc gia

baner timhieu cchc

BANER TUYENDUNG

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

ipv6 ready