idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Văn bản quy phạm pháp luật


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 29/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 12-04-2012
2 30/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 12-04-2012
3 27/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06-04-2012
4 27/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06-04-2012
5 112/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về công chức xã, phường, thị trấn 05-12-2011
6 15/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên giấy 11-11-2011
7 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 08-11-2011
8 14/2011/TT-BNV THÔNG TƯ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động cảu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 08-11-2011
9 13/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 24-10-2011
10 97/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 21-10-2011
11 86/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 22-09-2011
12 40/2011/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH quy đỊnh về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 27-07-2011
13 62/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn 26-07-2011
14 54/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04-07-2011
15 09/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 03-06-2011
16 08/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức 02-06-2011
17 738/HD-UBTVQH12 HƯỚNG DẪN Về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 30-05-2011
18 34/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức 17-05-2011
19 03/2011/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức 25-01-2011
20 01/2011/QH13 LUẬT LƯU TRỮ 01-01-2011
21 04/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 01-01-2011

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter