idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

 1. Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC

2. Thông tin liên hệ các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

I

Văn Phòng Sở   

1

Lê Quang Đương

Chánh VP

3.661.188 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Phong Thu

P. Chánh VP

3.852.353 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thành Long

P. Chánh VP,

KT trưởng

8.573.456

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên

3.852.353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Đào Hưng

Chuyên viên

3.852.353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phạm Thị Xuyên

Chuyên viên

8.555.553

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trịnh Xuân Dũng

Chuyên viên

8.555.553

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Hồ Thị Bích Phương

Chuyên viên

3.852.353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Ngọc Vinh

Lái xe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Quách Hữu Hân

Lái xe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nay H’ Ngọc Dung

Phục vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Cao Trung Huỳnh

Bảo vệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Trần Văn Nghị

Bảo vệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

Phòng Công chức, viên chức   

1

Phạm Xuân Dũng

P. Trưởng phòng

 8.557.559

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đặng Xuân Hiệp

P. Trưởng phòng

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Võ Văn Hùng

P. Trưởng phòng

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Khánh Hoàng

Chuyên viên

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

H’Sen Niê

Chuyên viên

3.813.583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phan Thị Mai Hạnh

Chuyên viên

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

Phòng Tổ chức Biên chế   

1

Trần Công Lộc

Trưởng phòng

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đinh Thị Bích Thu

P. Trưởng Phòng

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Xuân Chiến

P. Trưởng phòng

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 Trần Thị Ngọc Uyên

Chuyên viên

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Đoàn Dũng

Chuyên viên

3.850.831

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV

Phòng Cải cách hành chính   

1

Nguyễn Văn Hồng

Trưởng phòng

 8.570.123

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Ngọc Anh

P. Trưởng phòng

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hoàng Hữu Nguyên

Chuyên viên

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Trọng Vũ

Chuyên viên

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Đình Hải

Chuyên viên

3.855.541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V

Phòng Xây dựng chính quyền   

1

Phan Ngọc Càng 

Trưởng phòng

8.555.550 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Hà Văn Vương

P. Trưởng phòng

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Quốc Cường

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phan Thị Thu Hà

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Trần Đình Sanh

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Y Suynh Kbuôr

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Hoàng Văn Giới

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Đặng Xuân Tài

Chuyên viên

3.850.830

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VI

Phòng Thanh tra   

1

Lê Trần Vinh

Chánh Thanh tra

 8555.551

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Ngô Thị Lệ Thu

P. Chánh thanh tra

 3.850.955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Văn Tuệ

Thanh viên chính

 3.850.955 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phạm Ngọc Hải Yến

Chuyên viên

  3.850.955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Hữu Dương

Thanh tra viên

 3.850.955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VII

Ban Thi đua khen thưởng   

1

Nguyễn Xuân Thọ

P. Trưởng ban

3.842.562

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Y Sư Niê

P. Trưởng ban

3.842.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Hải Linh

PTP HC-TH

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Hoàng Đình Tiến

PTP Nghiệp vụ

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Minh Trung

Chuyên viên

3.842.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

3.842.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Lang Kiều Mi

Kế toán

3.842.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Y Valentina Niê Hra

Chuyên viên

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Thị Thu Hồng

Chuyên viên

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Văn Thị Lệ

Chuyên viên

3.842.560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Đình Thắng

Lái xe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VIII

Ban Tôn giáo   

1

Nghiêm Văn Chuẩn

Trưởng Ban

3.505.575

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Văn Tứ

P. Trưởng ban

3.855.034

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

H Ly Na Niê

P. Trưởng ban

3.919.779

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Phú

Kế toán

3.852.408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Phi Hùng

PTP HC-TH

3.855.779

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Thị Dung

Chuyên viên

3.852.408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phan Xuân Hòa

Chuyên viên

3.852.408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Vũ Thị Hạnh

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Vũ Thị Bích Vượng

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Hồ Thị Anh Thi

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Bùi Thị Bích Trâm

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Vương Minh Lâm

Chuyên viên

3.816.189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Dương Đình Hà

Lái xe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Trung Kiên

Bảo vệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Hồ Thị Lý

Tạp vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IX

Chi cục văn thư lưu trữ    

1

Đào Huy Hiệu

Chi cục trưởng

3.912.656

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nay Hà

P. Chi cục trưởng

3.844.528

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Khắc Đạt

TP QLVT

3.844.526

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phạm Thị Lan Hương

Chuyên viên

3.844.527

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Thanh

Cán sự

3.844.527

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên viên

kiêm kế toán

3.844.527

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Võ Quang Hùng

Chuyên viên

3.844.527

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Lê Thị Huyền Trang

Tạp vụ

3.816.900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Trần Ngọc Hà

Bảo vệ

3.816.900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trung tâm lưu trữ   

1

Bùi Thị Thái

P. Giám đốc TT

3.844.125

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trương Thị Sỹ

P. Giám đốc TT

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đoàn Thị Duyên

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Huỳnh Văn Thành

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Vũ Thị Ngọc Anh

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

H’ Thally Niê Kđăm

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Đặng Phan Thị Uyên

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trần Thị Liên

Viên chức

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Lâm Ngọc Phượng

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Bùi Thị Thu Thảo

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Văn Hưng

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Thị Lan Anh

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Thị Bích Thảo

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Lương Thị Nhàn

Nhân viên

3.844.124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dich vu cong

dan hoi

co so du lieu quoc gia

van ban chi dao

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone