idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Văn bản quy phạm pháp luật


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 03/2013/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-C 16-04-2013
2 29/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn 08-04-2013
3 720/BNV-CTTN Công văn về việc giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 01-03-2013
4 17/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 14/02/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 19-02-2013
5 01/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ 03-01-2013
6 2474/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 30-12-2012
7 16/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 28-12-2012
8 15/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 25-12-2012
9 12/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 18-12-2012
10 14/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 18-12-2012
11 10/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị 14-12-2012
12 08/2012/TT-BNV THÔNG TƯ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại phòng đọc 26-11-2012
13 07/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý văn bản , lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan 22-11-2012
14 92/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 08-11-2012
15 06/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 30-10-2012
16 55/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 28-06-2012
17 02/2012/TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn 15-06-2012
18 41/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 08-05-2012
19 36/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 18-04-2012
20 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 16-04-2012
21 33/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 13-04-2012

dich vu cong

dan hoi

co so du lieu quoc gia

van ban chi dao

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone