idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 119 khách và không thành viên đang online

Văn bản quy phạm pháp luật


STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 11/2003/QH11 LUẬT tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 26-11-2003
2 27/2003/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo 19-02-2003
3 18/2000/CT-TTg CHỈ THỊ về tăng cường công tác dân vận 21-09-2000
4 71/1998/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 08-09-1998
5 30-CT/TW CHỈ THỊ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 18-02-1998
6 21/NQ-CP NGHỊ QUYẾT về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 30-11--0001
7 05/2014/TT-BTP THÔNG TƯ Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 30-11--0001
8 21/NQ-CP NGHỊ QUYẾT về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 30-11--0001

dich vu cong

dan hoi

co so du lieu quoc gia

van ban chi dao

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone