idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-SNV ngày 03/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ; Quyết định 710/QĐ-SNV ngày 28/10/2020 của Sở Nội vụ về thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 (Đoàn Kiểm tra số 710).

Sáng ngày 05/11/2020, Đoàn Kiểm tra số 710 của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; mốc thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2020.

1

Quang cảnh làm việc tại Sở Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại 01 đơn vị trực thuộc (Bảo tàng tỉnh) và khối văn phòng Sở, nhìn chung công tác VTLT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả như: Lãnh đạo Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã có sự quan tâm, chỉ đạo trong công tác VTLT; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư được triển khai thực hiện; các văn bản quản lý chỉ đạo và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ VTLT hằng năm được ban hành kịp thời; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thực hiện đúng quy định; việc bố trí kho lưu trữ, bảo quản tài liệu được chú trọng; công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống được quan tâm.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra 710 cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế: việc thực hiện các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại đơn vị trực thuộc Sở chưa kịp thời; chưa xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người làm VTLT các cơ quan, đơn vị trực thuộc; số tài liệu hết giá trị chưa được lập danh mục để thực hiện tiêu hủy…

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra 710 của Sở Nội vụ đã chỉ ra những ưu điểm và tồn tại để đơn vị được kiểm tra chủ động khắc phục những việc chưa làm được, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác VTLT./.

Quang Hùng

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter