idesk

lich lam viec

hoi dap

khao sat

gopyduthao

Liên kết website

Thống kê

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017

 
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”
 
Sáng ngày 21/6/2017, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, và người lao động. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Soa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt tinh thần của chuyên đề. Về phía Đảng ủy có các đồng chí trong BCH Đảng bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở.
 

Hội nghị, đã được nghe toàn văn nội dung Chuyên đề do đồng chí Phan Thị Soa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với ba nội dung chính: (1) Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị; (2) Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; (3) Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
 
Thông qua việc học tập chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời cơ sở, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Sau khi học tập chuyên đề, Đảng bộ Sở Nội vụ sẽ tiến hành triển khai, hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở căn cứ vào từng lĩnh vực chuyên môn của mình đăng ký nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  năm 2017,  gắn nội dung đăng ký học tập vào công tác đánh giá, phân loại cuối năm của từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động./.
 
                                                               Tin&ảnh: Trương Thị Sỹ - Văn phòng Sở

daklakgovvn

Cong bao Dak Lak

banner bluezone

google FaceBook twitter